OS-LEADER ตัวอย่างโซลูชันสำหรับ
จัดการ D LANGUAGE SCHOOL (โรงเรียนภาษาดีแลงเกวจ)

ตารางเวลา OS-LEADER for D LANGUAGE SCHOOL (โรงเรียนภาษาดีแลงเกวจ)
D LANGUAGE SCHOOL (โรงเรียนภาษาดีแลงเกวจ)
ที่อยู่: 240/2 ถนนลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
OS-LEADER ใช้งานร่วมกับ การจัดการฝึกอบรม สำหรับ ศูนย์ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ , เยอรมัน, ญี่ปุ่น, ศูนย์ฝึกอบรมภาษาจีนดนตรี, หลักสูตรฝึกอบรมอาชีวศึกษา

สัปดาห์

Monday: 10:00 AM – 8:00 PM
Tuesday: 10:00 AM – 8:00 PM
Wednesday: 10:00 AM – 8:00 PM
Thursday: 10:00 AM – 8:00 PM
Friday: Closed
Saturday: 9:00 AM – 6:00 PM
Sunday: 9:00 AM – 6:00 PM

ที่ปรึกษา:

หากต้องการทราบเกี่ยวกับ OS-Leader หรือการสนับสนุนด้านเทคนิคโปรดโทรหาเรา เราจะสนับสนุนคุณอย่างดีที่สุด.

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อดู Demo

ลงทะเบียนเพื่อใช้ซอฟต์แวร์การจัดการ

Thank You!

ตารางเวลา D LANGUAGE SCHOOL (โรงเรียนภาษาดีแลงเกวจ) ,